Hřídelové spojky a jejich funkce

Hřídelové spojky slouží k přenosu kroutícího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem. Hřídele jsou spojeny buď dočasně, nebo trvale. Kroutící moment může být přenášen jak mezi jednotlivými stroji, tak i v rámci jednoho zařízení.

Kromě přenosu kroutícího momentu vykonávají hřídelové spojky řadu dalších funkcí, mezi které patří mj. ochrana zařízení před přetížením vlivem působení kroutícího momentu, tlumení rázů a torzních pohybů hřídelí, dovolují existenci montážních nepřesností, umožňují tepelnou roztažnost materiálů, zajišťují plynulý rozběh stroje.
Ukázka pružné spojky od společnosti Teatechnik.cz

Pokud by v systému s hnacím a hnaným hřídelem nefigurovala spojka, pravděpodobně by samotný stroj nebyl schopen vykonávat práci v adekvátní kvalitě v dlouhodobém horizontu. Stroj a jeho části by podléhaly zrychlené ztrátě životnosti a v některých případech by dokonce nemusel konat práci.

Hřídelové spojky se dělí na mechanicky ovládané a neovládané, hydraulické, elektrické a magnetické.

Spojky mechanicky neovládané


Spojky mechanicky neovládané spojují hřídele napevno a trvale, tzn. není možné pomocí spojky přerušit přenos zatížení. Do této kategorie spadají pružné a nepružné spojky. Nepružné spojky se dále dělí na pevné:
 • Trubková spojka – hřídele se nasunou do trubky a upevní klíny. Vhodné pro malé otáčky a kroutící moment
 • Korýtková spojka – snadná demontáž, vhodné pro nízké otáčky
 • Přírubová spojka
 • Kotoučová spojka – používá se u hřídelů velkých průměrů. Skládá se z kotoučů spojených šrouby, na hřídelích jsou upevněny za pomoci klínů. Obtížně se snímá z čepu.
 • Spojka s čelními zuby


a vyrovnávací spojky:
 • axiální ozubcová – oba dva díly do sebe zapadají svými zuby. Po spojení musí zůstat mezi zuby vůle.
 • radiální
 • kloubové – používá se pro spojení různoběžných nebo rovnoběžných nesouosých hřídelů.
 • univerzální


Mezi pružné spojky řadíme:
 • S pryžovým kotoučem
 • S nekovovými pouzdry
 • Polygonové
 • Obručové
 • S hadovitými pružinami – spojku tvoří hnací a hnaný kotouč, kdy jsou oba dva spojeny prostřednictvím hadovité pružiny – ta zapadá do drážek na obvodu kotoučů.


Nepružné spojky spojují hřídele napevno a netlumí tak torze při rozběhu a chodu – hodí se tak pro přenos malých (nebo stálých) kroutících momentů. Pevné spojky vyžadují souosé hřídele bez možnosti osového posunu. Naproti tomu vyrovnávací spojky umožňují osový posun hřídelů či dokonce spojení nesouosých hřídelů. Pružné spojky pojí hřídele pomocí pružných částí (kovové, nekovové). Vyrovnávají axiální i radiální vychýlení z osy, tlumí rázy a zabraňují kmitání.

Spojky mechanicky ovládané


Výsuvné spojky umožňují rozpojit hnací a hnaný hřídel v klidu i za chodu při plné zátěži. Jsou ovládány mechanicky, elektricky, hydraulicky nebo pneumaticky.
 • Zubová spojka – zapadá do sebe pomocí vyhřeznutých zubů
 • Třecí spojka – kroutící moment se přenáší vzájemným třením kotoučů
Typ GF
Zubová spojka


Pojistné spojky rozpojí hnací a hnanou hřídel při překročení dovoleného kroutícího momentu:
 • Spojka se střižným kolíkem – při překročení limitu se přestřihne střižný kolík
 • Spojka prokluzovací – velikost přenášeného momentu ovlivňují pružiny působící na lamely
 • Spojka vysmekávací kuličková – kuličky jsou zatlačovány pomocí pružin do vybrání, po dosažení jistého kroutícího momentu se přesunou do dalších vybrání.
Typ RK
Pojistná spojka


Rozběhové spojky umožňují rozběh zařízení bez zatížení, svou funkci začnou plnit až po dosažení určitých otáček. 

Žádné komentáře:

Okomentovat