Dejme na parkovací plochy zatravňovací dlažbu

Pokud se někdy zamyslíte nad tím, kde končí množství plastu, které pravidelně nosíme do speciálních kontejnerů, otevře se Vám svět technologických vychytávek, chytrých řešení, ale také bohužel dotací a dohadování s úředníky. Toto téma nicméně nechme na jindy a vyberme si jeden z produktů, který s recyklací plastů souvisí - zatravňovací dlaždice. Na pohled banální výrobek, který v sobě ale spojuje množství zajímavých vlastností.Zatravňovací dlaždice v našem okolí nejsou vůbec žádnou novinkou, i v minulosti se hojně vyráběly a používaly, ale výhradně z betonu. Plastová zatravňovací dlažba má ale řadu pozitivních vlastností, které beton nemá. Kromě toho, že slouží k racionálnímu zužitkování odpadového plastu, je její využití proti betonovým dlaždicím rozšířeno i na další místa.

Firemní sídla na okrajích měst


Z mnoha důvodů je jednodušší vybudovat sídlo firmy na zelené louce za městem, než se pouštět do rekonstrukce letité budovy někde v centru města. Tak nám kolem dálnic a rychlostních komunikací rostou tyto stavby jako houby po dešti. Rovná střecha, parkoviště, vedle další rovná střecha, parkoviště. Tolik plochy, ze které dešťová voda směřuje rovnou do kanalizace, místo toho, aby měla možnost se přirozeně vsakovat!

použití zatravňovací dlažby

Řekli byste, že je to vydlážděné zpevněné parkoviště? Spíš to vypadá, jako by si lidi postavili auta jen tak na trávě a při prvním dešti se začali bořit do bláta. Není to tak. Parkoviště s povrchem ze zatravňovací dlažby je ideálně rovné, pevné, a odvádí dešťovou vodu svižně do štěrkového podloží.

Vodárny se podobným praktikám přirozeně brání. Na masivní přílivovou vlnu po každé přeháňce jsou sice připravení, ale ani tak to není nic příjemného. Jednou z možných metod je vybudování velké vsakovací nádrže, vsakovacích jímek nebo podobných vodohospodářských staveb. A to je další pozemek, který si vedle parkoviště musíte koupit.

pokládka zatravňovací dlažby

Zatravňovací dlažba se klade na podsyp ze štěrku, stejně jako běžná dlažba, nebo i asfalt. Je tak dosaženo dostatečné tuhosti celého pásu komunikace, dostatečné odolnosti i pro pojezd těžkých nákladních automobilů.

Mnohem praktičtější je použití zatravňovací dlažby místo asfaltu. Nejen že se dešťová voda přirozeně vsakuje celým povrchem parkoviště, ale při dnešní téměř neomezené životnosti zatravňovacích dlaždic vyjde takové parkoviště třeba i s několika obslužnými cestičkami přes areál o dost levněji, než práce silničářů na pokládce asfaltu.

Co zatravňovací dlažba vydrží?


Plastové dlaždice se kladou spojené zámečky jedna ke druhé do připraveného štěrkového lože, podobného, jako při pokládce asfaltu nebo chodníkových dlaždic. Tím je dosaženo optimální tuhosti celé vrstvy i pod koly nákladních aut. Dlaždice tedy nejsou nepřiměřeně namáhány a nemají důvod prasknout. A pokud ano (třeba při nějaké nehodě, pádu těžkého břemene z nakladače), vyměníte pouze několik poškozených dlaždic a za půl dne nemáte co řešit.

zatravňovací dlažba

Zatravňovací dlaždice položená na zhutněném podsypu se vyplní substrátem a oseje travním semenem. Takto jednoduše vznikne souvislý, pevný a hustý travní koberec, který můžete využít na zpevnění erodovaných svahů, parkování, nebo obslužnou komunikaci kolem firmy.


Zatravňovací dlažba je odolná proti mrazu a působení ropných látek. Přece jen je vyrobena pro venkovní použití se zatížením, a to v místech, kde drobné úniky pohonných hmot a maziv nejsou výjimkou. Při běžném provozu na parkovišti stačí prostor mezi žebry zatravňovací dlažby vyplnit sorpčním materiálem, který na sebe váže ropné látky, a nedovolí jim další vsakování do půdy.

V místě skladování nebo přečerpávání pohonných látek přirozeně platí úplně jiné předpisy a nepropustnost podkladu je potřeba stavebně zajistit v souladu s normami.

Co ještě investor získá?


Představte si, že místo šedé asfaltové plochy máte před firmou zelenou travičku, rovnou, jako když střelí. Firemní kultura má najednou úplně jiný rozměr, nemyslíte? Pracovní návštěvy zaparkují na pečlivě zastřiženém trávníčku a než dorazí na recepci, vědí, že mají co do činění s moderní firmou dbající na ochranu přírody. A to ani nemluvě o možnosti pořádání akcí pro veřejnost nebo novináře - na rovném zeleném povrchu, kde voda přirozeně díky drenáži nedělá kaluže, vypadá každý happening úplně jinak.

zatravňovací dlažba

Takto malebně nám výrobce dává najevo, že kreativitě se meze nekladou. Ano. Dlaždice mohou být na přeskáčku vyplněny trávou a křemitým pískem. Ale na plochách, o kterých uvažujeme, by to asi byla práce na zbytek života, že :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat