Druhy volnoběžky a její funkce

Mechanismus volnoběžky je určen pro přenos hnací síly pouze jedním směrem. Je součástí mnoha strojů a zařízení, běžně se však s volnoběžkou setkáme například u jízdního kola.

Jak funguje volnoběžka

Volnoběžka je složena ze dvou pohyblivých částí. Při volnoběhu není realizován přenos kroutícího momentu a volnoběžka se protáčí. U bicyklů je tento stav charakteristický cvakáním volnoběžky, kdy nešlapeme na pedály a necháváme kolo volně protáčet setrvačnou silou. Za tohoto stavu se vnější prstenec volnoběžky točí ve směru hodinových ručiček – kuličky se tlačí proti pružinkám a obě části volnoběžky fungují nezávisle na sobě.

Jakmile se však vnější prstenec volnoběžky začne protáčet proti směru hodinových ručiček, začnou se obě části volnoběžky chovat jako jeden kus materiálu. Za této situace se kuličky posunou do zúženého místa, kde se sevřou a de facto „zapnou“ přenos hnací síly.

File:Válečková volnoběžka.jpg
Kuličková volnoběžka pro vyšší otáčky

Druhy volnoběžky

Výše popisovaný chod volnoběžky za dvou různých stavů, při volnoběhu a záběru, s využitím kuliček se používá u zařízení s vyššími otáčkami.

U pohonů s nižšími otáčkami (např.: bicykl) se aplikuje volnoběžka se zoubky. Zuby volnoběžky při volnoběžném stavu přeskakují, smekají se a nepřenáší se tak hnací síla. Při opačném stavu, kdy se vnější prstenec točí proti směru hodinových ručiček, zoubky zapadnou do ozubení vnějšího prstence, a dochází k přenosu kroutícího momentu.

Posledním typem volnoběžky je pružinová volnoběžka. Na čepu je navlečená pružina s volným koncem, jde o aplikaci principu vláknového tření. Při rotaci mechanismu ve směru hodinových ručiček se pružina okolo čepu zatáhne a čep unáší. Analogicky v opačném případě dojde k uvolnění pružiny a tím i čepu, který se nyní protáčí. Pružinová spojka je vhodná pro nízké otáčky. Volnoběžku je možno konstruovat také jako ovladatelný element. Pokud zůstane na pružině volný konec, pak tlakem na něj proti směru otáčení dojde k uvolnění pružiny od čepu. Opačným přitlačením konce pružiny zajistíme její sevření kolem čepu.
Žádné komentáře:

Okomentovat