Ozubená kola – definice a funkce

Ozubená kola slouží k přenosu točivého momentu a mechanické energie z hnacího kola na hnané, a to za pomoci ozubených částí kol. Maximální přenos energie se pohybuje okolo 100MW.

Ozubená kola se používají u převodů se stálým převodovým poměrem a malou osou vzdáleností hřídelů. Vyznačují se vysokou účinností, dlouhou životností, spolehlivostí a jednoduchou obsluhou. Naproti tomu jsou ozubená kola poměrně hlučná (zejména při výskytu výrobních nepřesností), nejsou schopna tlumit nárazy a pro svou výrobu vyžadují speciální stroje a nástroje. Výrobní nepřesnosti nejenže mohou zapříčiňovat zvýšenou hladinu hluku, ale i následně chvění celého stroje. Obě ozubená kola tvoří soukolí.

ozubená kola - pastorek
Malé ozubené kolo (pastorek) pohání tzv. satelity. (William Warby - cc by - Gears)

 Podle vzájemné polohy os ozubených kol rozlišujeme:

  • Ozubená kola s rovnoběžnými osami
  • Ozubená kola s různoběžnými osami
  • Ozubená kola s mimoběžnými osami

Ozubená kola s rovnoběžnými osami rozlišujeme na kola s vnitřním, vnějším a hřebenovým ozubením. Kola mají opačný směr otáčení, zuby mohou být jak přímé, tak šípové nebo šikmé. Malé ozubené kolo se nazývá pastorek.

Převody s různoběžnými osami svírají pravý úhel a jsou nazývána jako kuželové soukolí. Zuby u tohoto typu kol jsou přímé nebo zakřivené.

šnekové soukolí
Šnekové soukolí má nejvyšší účinnost ze všech typů ozubených kol (rjp - cc by - worm gear steering)

Posledním typem ozubených kol jsou kola s mimoběžnými osami. Převody jsou šroubové (válcové nebo kuželové) anebo šnekové. Šnekové převody jsou tvořeny šnekovým kolem a šnekem – právě tento typ převodu má nejvyšší účinnost a je schopen přenášet nejvyšší převodový poměr.

S ozubenými koly jsou spjaty i pojmy diferenciál a uzávěrka diferenciálu. Diferenciál má za úkol rozdělovat otáčky na poháněná kola podle aktuálního zatížení a umožňuje tak snadný průjezd zatáčkou. Díky diferenciálu mají kola blíže středu otáčení nižší otáčky a kola dále od středu otáčení vyšší otáčky. Uzávěrka diferenciálu se používá pro offroad a jiné náročné terény za menší rychlosti.Žádné komentáře:

Okomentovat