Wifi sítě – nastavení bezdrátového připojení

Instalace wifi sítě je podmíněna nároky na rychlé a stabilní připojení na všech místech v domácnosti. Kolísání signálu a jeho výpadky mohou dokonce způsobit neočekávanou ztrátu dat. Co je třeba udělat pro správné nastavení bezdrátového připojení?

Jak vybrat bezdrátový směrovač – Wifi router

Výběr bezdrátového směrovače (routeru) podřizujeme typu připojení. V případě, že připojení nevyžaduje kombinaci s modemem nebo pokud chceme stávající modem zachovat, volíme router bez modemu. Nejznámějšími routery na trhu jsou ASUS a TP-LINK.

Mezi nejdůležitější parametry bezdrátového směrovače patří propustnost a frekvence. Propustnost udává objem dat, které mohou sítí „protéct“ za jednu vteřinu. Solidní propustnost 150-300 Mbit/s poskytují wifi standardy 802.11n, vyšší výkon hledejte u standardů wifi sítě 802.11ac.

wifi sítě
Některé routery jsou vybaveny USB portem, díky nemuž je možné po síti sdílet například tiskárnu nebo externí disk. To umožňuje každému uživateli připojenému k této wifi síti „bezdrátově“ tisknout a přistupovat ke sdíleným datům kolegy.

Volba frekvenčního pásma, ve kterém bude router operovat, souvisí se zvolenou propustností, dostupností připojení a jeho zatížení vlivem dalších wifi sítí používající stejnou frekvenci. Zde platí, že čím vyšší frekvence, tím nižší dosah bezdrátového připojení.

Zapojení směrovače bez vestavěného modemu

Pomocí napájecího adaptéru zapojíme směrovač do elektrické sítě a prostřednictvím ethernetového kabelu jej propojíme s počítačem. Ethernetový kabel bývá součástí balení routeru. Jeden konec ethernetového kabelu zapojíme do jednoho z portů směrovače (označeno číslicemi) a druhý konec do počítače. Zbývá jen připojit směrovač k internetové přípojce - v případě routeru bez vestavěného modemu zapojte internetovou přípojku pomocí kabelu do portu WAN.

router
Detail jednotlivých vstupů (portů) routeru.

Zapojení směrovače s vestavěným modemem

V případě routeru s vestavěným modemem použijeme pro připojení k internetu užší kabel s koncovkami rj11 (bývá součástí balení u routeru). Jeden konec zapojíme do portu Modem (ADSL) na routeru a druhý do rozbočovače (splitteru), který rozděluje telefonní přípojku na telefonní hovory a přenos dat.

rj11
Koncovka kabelu rj11 pro spojení rozbočovače s routerem.


Nastavení Wifi sítě

Zbývá nastavit lokální wifi síť. Připojte se kabelem ke směrovači a otevřete si okno prohlížeče. Do adresního řádku napište adresu směrovače, kterou najdete v manuálu k routeru (adresa vypadá typicky jako 192.168.1.x). Po zadání adresy budete vyzváni k zadání přístupových údajů, které najdete opět v příslušném manuálu.

Samotné nastavení Wifi sítě se provádí v záložce Wireless (příp. Network/Wifi/Bezdrátové připojení). Prvně je třeba nastavit název wifi sítě (SSID). Název může být libovolný.

Kanál (channel) je frekvenční pásmo, na kterém bude wifi síť provozována. V případě možnosti „auto“ zvolte tuto možnost. Je dobré nastavit wifi síť na takovou frekvenci, na které pracuje nejméně wifi sítí v okolí (snižujeme tak riziko přetížení wifi sítě).

kabel ethernet
Ethernetový kabel pro spojení PC stanice se směrovačem

Na Security (zabezpečení/wifi security) se nastavuje zabezpečení bezdrátové sítě. Obvykle dostupné volby bývají None (žádné), WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK a WPA2-PSK. Poslední dva zmíněné typy poskytují maximální ochranu.

Zkontrolujte zadané údaje, vložte heslo (password), potvrďte změny a restartujte zařízení.

Nyní můžete odpojit ethernetový kabel spojující počítačovou stanici s routerem a připojit se k bezdrátové wifi síti. Budoucí správa sítě nevyžaduje připojení přes ethernetový kabel, ale postačí bezdrátový styk – jednoduše zadáte do adresního řádku adresu routeru.

Po úspěšném absolvování všech předchozích kroků byla wifi síť nastavena i s optimálním zabezpečním, které zabrání úniku a zneužití sdílených dat.

Žádné komentáře:

Okomentovat